Leerdoelen Afrikaanse dans scholen

Uit onderzoek blijkt dat dans een van de onderbelichte disciplines van het vak CKV1 is. Dat is spijtig omdat er met dans, en met name met West-Afrikaanse dans, veel ervaringsgericht te leren is.
Lees hier onder wat de aandachtspunten of leerdoelen zijn bij de workshop Afrikaanse dans

Aandachtspunten bij de workshops
Afrikaans dansen

Het lichaam zien als eenheid

De op de Mandingue-traditie gebaseerde dansen die in de workshops aan bod komen zijn heel aards (blote voeten, gebogen knieën) en worden gedanst met het hele lichaam. Voor de leerlingen is dit een noodzakelijke aanvulling voor het dagelijkse denkwerk en de eenzijdige belasting van het lichaam. Door de expressie en het aanvoelen van het eigen lichaamsritme en temperament leren ze zich vrijer en met meer zelfvertrouwen te bewegen. Daarnaast is het een training tot concentratie en zelfcontrole.


Communicatie en samenwerking

De workshop worden bij voorkeur met live percussiemuziek begeleid. In de West Afrikaanse traditie bestaat er een grote samenwerking tussen de dansers en de drummers. Het is een manier van communiceren waarbij harmonie ontstaat als er goed naar elkaar geluisterd en gekeken wordt. Samen dansen werkt opzwepend, versterkt het gevoel van saamhorigheid en maakt de leerlingen los uit het Westerse individuele levenspatroon.


Plaats voor het individu binnen de groep – Ontdekken van het eigen potentieel

West Afrikaanse dans zorgt voor ontspanning door explosieve energie en inspanning. Een ideale manier om de hoge studiedruk los te laten, en plaats te maken voor eigen ontwikkeling en geluk. Om de eigen mogelijkheden en potenties te verkennen moet er plaats zijn om af te wijken van wat de groep doet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Europese klassieke ballet (waar de danseressen de bewegingen identiek moeten uitvoeren, en er liefst ook identiek moeten uitzien) is er in de Afrikaanse dans plaats voor persoonlijke stijl en interpretatie. Men gaat er vanuit dat ieder mens zijn persoonlijke kracht heeft waarmee zij/hij kan bijdragen aan het geheel.


Respect voor andere culturen – Link met eigen cultuur

De leerlingen zijn bekent met videoclips waar urban dance een grote rol speelt. Wat leerlingen soms niét weten is dat de West Afrikaanse dans hier aan ten grondslag ligt. In de workshops wordt een link gelegd tussen die verschillende dansvormen. Afrikaanse dans blijkt dan niet zo ver van hun bed als ze in eerste instantie vaak denken. En wellicht maakt ‘bekend’ wel ‘bemind’. Ook zullen de leerlingen ervaren dat de West Afrikaanse dansen en ritmes behoorlijk gecompliceerd kunnen zijn en absoluut niks van doen hebben met: ‘gewoon een beetje stampen op hard getrommel’.


Creativiteit

Bij studenten en de wat oudere leerlingen is het mogelijk om in de workshop tijd te besteden aan het zelf maken van een dans; 
Veel bewegingen uit de Afrikaanse dans komen uit het dagelijks leven. De leerlingen/studenten kunnen de opdracht krijgen om in groepjes een dans te maken met bewegingen uit hun (dagelijks) leven. Opbouw, plaatsing, spanning, diversiteit, uitvergroting en humor zullen daarbij aan bod komen.